Tej lajel

Xbenon taj slumilal nichimetik, Taj k’anal tokaletik xmalk’aal, Tusus nichimalel tal swokol snopil kuun. Taj yakubalel tonetik, Yaj xam tej xkaxateej, Xlok’ tej k’ayoje Ch’abil taj nichimetik sok kantelaetik. Tej kotanej yax til, Spots ta...